top of page

Resultat lyn, 29. august

20 stykker møtte på første klubbkveld etter ferien - og for første gang møttes vi i personalkantinen i første etg. Mye bedre spilleforhold der, så vi fortsetter der utover høsten (har klasserommene som backup hvis kantina er opptatt til annet).

Vi gikk hardt ut og lovet 10 runder lynsjakk - 5 min med 3 sek tillegg. Det ble nok i meste laget, siden vi holdt på godt over tiden - får ta lærdom av det.

Uansett; 2 av 3 sjokoladeplater til medlemmer av en klubb lenger nord: Gratulerer Håkon, Snorre og Ahmad 👑👏

Neste onsdag blir det "vanlig" lynsjakk (3 + 2).

Høstens terminliste er ikke helt fastlagt enda - kommer snart (vil bli lagt ut her og på FB).

bottom of page