top of page

Sjakkundervisning

Styret i Jæren Sjakklubb har blitt utfordret på å få på plass et undervisningsopplegg - både for de som kan (litt) sjakk, og de som er helt nye, men som har lyst å lære spillet. Nå kaster vi oss uti det !

Fra og med neste onsdag (17.januar) og 9 klubbkvelder fremover, starter vi en time tidligere - kl 18:00.

Da deler vi i to grupper - en nybegynnergruppe og en for gruppe for viderekomne. Nybegynnergruppen vil ta for seg grunnprinsippene i sjakk (hvordan brikkene flytter, åpningsprinsipper etc.), mens de viderekomne vil bli presentert et nytt tema hver kveld (se under).

For å være med i gruppen for viderekomne, så må du kunne det grunnleggende i sjakk, samt gjerne ha spilt en del sjakk.

For nybegynnergruppen kreves ingen forkunnskaper - annet en lysten til å lære dette spillet ;-).

Vi har lagt opp til følgende temaer (her kan det komme endringer):

17/1 – Bondesluttspel. Fjern- og næropposisjon

24/1 – Dronning og bonde mot dronning. Når er det vinst eller remis?

31/1 – Tårnsluttspel. Kor bør tårnet plasserast for den sterke/svake part? Vinst eller remis (med bonde over)?

07/2 – Sterk springer mot dårlig løpar (eller motsett) i midt- og sluttspel

14/2 (Vinterferie) – Ulikefarga- og likefarga løparar i sluttspel

21/2 – Dronning og ulikefarga løparar i sluttspel

28/2 – To tårn mot dronning i sluttspel

07/3 – Sluttspelstudier med relevans for praktisk sjakk

14/3 – Korleis finner Magnus Carlsen vinst i sluttspel?

Temakveldene er GRATIS, men du må være medlem i Jæren Sjakklubb for å delta (evt. kan du kan tegne deg som medlem ved oppmøte ;-)).

Nybegynnerkursene er åpne for alle som har lyst til å lære seg sjakk.

Velkommen!

bottom of page